dzień: WILNO. Ostra Brama – sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Kościół św. Teresy – kiedyś klasztor przy kościele należał do Karmelitów. W kościele tym przechowywana była przez rok urna z sercem marszałka J. Piłsudskiego, klasztor i barokowa cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Ducha – miejsce przechowania trzech świętych prawosławnych, kościół Bazylianów i klasztor, w którym rozgrywała się III część „Dziadów” A. Mickiewicza. W 1823 r. podczas procesu filaretów, w jednej z cel nazwanej później “Celą Konrada” przez 6 miesięcy więziony był Adam Mickiewicz, kościół św. Kazimierza – barokowy, pojezuicki, w którym w czasach sowieckich było Muzeum Ateizmu, rynek starego miasta i Ratusz; getto żydowskie, barokowy kościół św. Ducha, w którym znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego “Jezu, ufam Tobie”, namalowany wg wizji św. Faustyny Kowalskiej, cerkiew prawosławna św. Mikołaja (Cudotwórcy), Domy, w których mieszkał A. Mickiewicz oraz mieszkania profesorów Uniwersytetu Wileńskiego – Stefana Batorego (E. Słowackiego, A. Bécu, J. I. Kraszewskiego i in), Uniwersytet Wileński, na którym studiował Adam Mickiewicz oraz kościół akademicki św. Janów. Zespół zabudowań uniwersyteckich, Obserwatorium Astronomiczne, biblioteka jezuicka, pałac Prezydencki (niegdyś Pałac Biskupi), „pałac gubernatora” znany z utworów A.Mickiewicza, czasowa siedziba – Napoleona, Kutuzowa, Piłsudskiego, Katedra św. Stanisława i Władysława – klasycyzm, wewnątrz barokowa kaplica, w której jest pochowany św. Kazimierz. W podziemiach pochowani są: Aleksander Jagiellończyk, Elżbieta – pierwsza żona i Barbara Radziwiłłówna – druga żona Zygmunta Augusta oraz serce Władysława IV Wazy. Widok z Góry Trzech Krzyży – pomnika, którego autorem był rzeźbiarz A. Wiwulski.

dzień: Kowno – Zwiedzanie ruin XV–wiecznego zamku, Kościół św. Jerzego. Budynek i kościół należący do seminarium duchownego, największy na Litwie Plac Ratuszowy, budynek Ratusza, zespół zabudowy Rynku starego miasta wraz z najstarszymi budynkami apteki i poczty. Kościół św. Franciszka Ksawerego i gimnazjum, w którym uczył Adam Mickiewicz. Dom Karoliny Kowalskiej, brzegi Wilii i Niemna. Gotycki kościół Witolda – jeden z najstarszych zachowanych kościołów na Litwie. Archikatedra św. św. Piotra i Pawła – największy kościół gotycki na Litwie. Barokowe wnętrze. Znajdują się tu obrazy Michała Elwiro Andriolli’ego – autora ilustracji do “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, cerkiew Garnizonowa św. Piotra i Pawła, muzeum Diabłów. Możliwość zwiedzenia największego zespołu klasztornego Kamedułów w Pożajściu (Pažaislis) nad wodami Morza Kowieńskiego. Wspaniały zabytek architektury barokowej, ufundowany w 1662 r. przez kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca.

dzień: Troki – Zwiedzanie gotyckiego zamku na wyspie, dawnej rezydencji księcia Witolda Wielkiego i innych wielkich książąt litewskich. Ruiny zamku Kiejstuta na półwyspie. Kienessa – świątynia karaimska.

Troki są miejscem zamieszkania Karaimów – ludu pochodzenia tureckiego, o religii zbliżonej do judaizmu. Karaimi zostali sprowadzeni przez księcia Witolda z Krymu w latach 1397 – 1398 i osadzeni w Trokach, gdzie pełnili straż przy książęcym zamku. Karaimskie domki z trzema oknami do ulicy są do dziś dnia w Trokach, bowiem mieszkają oni tu dotychczas.

Zwiedzanie Wilna:

1. Wieży Telewizyjnej (326 m) z możliwością obejrzenia panoramy miasta z wysokości 165 m. Na wieży jest wystawa poświęcona wydarzeniom 13 stycznia 1991 r., upamiętniająca ludzi, którzy zginęli tego dnia pod wieżą od rąk żołnierzy radzieckich.

2. Kościół św. Piotra i Pawła – zwany “perłą wileńskiego baroku”.

3. Mieszkanie – muzeum A. Mickiewicza: sala Filaretów, piwnice.

4. Zwiedzanie Cmentarza na Rossie: Grób Matki i Serca Marszałka J. Piłsudskiego. Groby żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej, brata Marszałka – wiceprezydenta miasta Wilna – Adama Piłsudskiego, pierwszej żony J.Piłsudskiego – Marii z Koplewskich; A.Wiwulskiego, profesorów Akademii Wileńskiej E. Słowackiego – ojca Juliusza, A. Becu – ojczyma J. Słowackiego, Onufrego Pietraszkiewicza, J. Lelewela, J. Basanavičiusa,

5. Zwiedzanie domu na Antokolu, w którym mieszkała św. s. Faustyna Kowalska.

6. Markučiai – dworek, w którym mieszkała rodzina Władysława Puszkina.