Image Alt

Draudimas

Medicininių išlaidų draudimas. Galioja, kai kelionės metu patiriate išlaidų, dėl suteiktos medicininės pagalbos ūmiai susirgus ar susižalojus. Draudimas apmokės transportavimą medicinos transportu iki artimiausios gydymo įstaigos, gydymą joje, paskirtus medikamentus, odontologinę pagalbą, skubią pagalbą nėštumo komplikacijos atveju, pervežimą į Lietuvą su medikų palyda tolimesniam stacionariniam gydymui, lydinčio asmens kelionę (apdraustajį transportuojant į Lietuvą toliasniam stacionariniam gydimui), vaikų, likusių be suaugusių priežiūros, parvežimą namo, palaikų repatrijavimą.

Kelionės dokumentų draudimas. Draudimas padengs prarasto paso, kelionės bilietų, vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės dokumentų ar jų dublikatų įsigijimo užsienyje išlaidas.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas. Draudimas padengs žalą, kurią netyčia galite padaryti trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ar turtui (pvz.: jeigu slidinėdami netyčia ką nors sužeistumėte).

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Jeigu kelionės metu susižalojate, dėl nelaimingo atsitikimo tampate neįgalus arba mirštate, draudimas išmoka sutartyje numatytą sumą.
Sporto veiklos ir inventoriaus draudimas. Jeigu kelionės metu dėl ūmios ligos ar traumos negalite sportuoti, Jums pavogė sportinį inventorių, draudimas padengs sporto inventoriaus nuomos, pavogto išnuomoto ar nuosavo žiemos inventoriaus likutinę vertę.

Transporto priemonės sugadinimo, užgrobimo draudimas. Jeigu negalėsite tęsti kelionės, nes Jūsų automobilį pavogė arba jis buvo sugadintas eismo įvykio metu, draudimas padengs Jūsų papildomos nakvynės arba grįžimo į Lietuvą išlaidas.

Kelionės jungties draudimas. Jeigu nutinka taip, kad vienas lėktuvas vėluoja ir dėl to nespėjate į kitą, draudimas kompensuos išlaidas, kurių nepadengs kelionės organizatorius, pvz., bilietų keitimo/naujų įsigijimo, papildomos nakvynės išlaidas.

Bagažo draudimas. Jeigu Jūsų bagažas užsienyje vėluos daugiau nei 12 val., draudimas atlygins Jums labiausiai reikalingų daiktų (pvz.: higienos priemonių) įsigijimo išlaidas, neviršijančias draudimo sumos. Jeigu Jūsų bagažas nebus pristatytas per 21 dieną nuo vežimo grafiko, pagal pateiktus daiktų įsigijimo kvitus draudimas, draudimo sumos ribose, atlygins tuos Jūsų finansinius nuostolius, kurių nepadengs vežėjas ar kelionės organizatorius.

Neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimas. Jei dėl draudimo sutartyje nurodytų priežasčių negalite išvykti į iš anksto suplanuotą ir apmokėtą kelionę, draudimas atlygins Jums sumą, kurią jau buvote sumokėję už kelionę, išskaičiavus draudimo sutartyje numatytą išskaitą ir kelionės organizatoriaus grąžinamą sumą.

Jei esate priverstas nutraukti kelionę dėl ūmios ligos arba artimų giminaičių mirties, draudimas padengs Jūsų išlaidas už paslaugas, kurios buvo iš anksto apmokėtos, bet dėl kelionės nutraukimo nepanaudotos (pvz.: nakvynė viešbutyje ar ekskursijos).

Tikslios draudimo kainos teiraukitės agentūroje.
Kaina priklauso nuo keliautojų amžiaus, draudimo rūšies, šalies, į kurią vykstama, kelionės tikslo ir kitų parametrų.

You don't have permission to register